nakladatelství Michal Šurgot

nakladatelství Michal Šurgot

Vydané a připravované publikace nakladatelství specializovaného na napoleonské období.

1812 : Do Moskvy


1812 : Do Moskvy

Zvýhodněná cena: 180,- Kč

vazba: brožovaná

počet stran: 184


Vzpomínky Württemberčanů, ať už v císařských či carských službách nebo příslušníků jiných států, kteří se ruského tažení roku 1812 zúčastnili v řadách württemberské armády. Očité zážitky z Napoleonova ruského tažení, bitev u Smolenska, Borodina, Krasného a podobně. Publikace obsahuje barevné nákresy uniforem württemberského jezdectva, lehké pěchoty a dělostřelectva.zpět na úvodní stranuUkázky:


Wolzogen: Když jsem ... dorazil (do hlavního ruského štábu) do Vilniusu, našel jsem tam, v tisícerých radovánkách a bezstarostnosti, největší zmatek, protože car naslouchal každému a měl názor na válku podle toho, který rádce byl zrovna po ruce. Hrabě Rumjancev, ministr zahraničí, stejně jako dříve, nevěřil ve skutečné vypuknutí války, předpokládal, že se jedná jen o demonstraci síly ... ; generál Bennigsen chtěl svést bitvu u Trakai; Armfelt, carův pobočník (předtím ve švédských službách), pověstný intrikán, měl zase jiný názor; generál Oppermann čtvrtý; generál markýz Paulucci pátý a bůhvíkdo další ještě přispěl k rozmnožení toho zmatku! Jen Phull tvrdošíjně trval na důkladném dodržení dříve schváleného válečného, respektive ústupového plánu, což tajně podporoval i málomluvný generál Barclay.


«−N−»


Martens: Dnes nám bylo na kvartýrování určeno Lipsko ... Asi v 6 hodin ráno jsme se vydali na cestu ... až jsme dosáhli topolové aleje vedoucí přímo k Lipsku. Teď každý šilhal na obě strany cesty po z prken postavených stáncích, ve kterých bylo prodáváno víno, kořalka, pěkný bílý chléb, žemle, máslo, salámy, sýry a podobně, díky čemuž bylo nesnadné zachovat v řadách pořádek. ... S hlučnou muzikou a rozevlátými prapory jsme srovnali krok a vyrovnali zástupy nedaleko vstupu do rušného a hezkého Lipska, kde nás obklopila masa lidí. Všechna okna i spousta střech byla hustě obsazena lidmi, a mnohé sličné lokýnky na nás přátelsky hleděly dolů z balkónů.


«−N−»


Suckow: Král Joachim (Murat), který byl neočekávaně bez doprovodu, jen s jedním jízdním pacholkem, černochem ve stejně fantastickém kostýmu jaký měl on sám, se dostal do takové tísně, že musel seskočit z koně a uchýlit se do námi obsazené reduty, zatímco černoch s příručním koněm zůstal pozadu, vklíněn mezi přátele a nepřátele.


«−N−»


Kurz: opilí ... zůstali ležet ve sklepích v bezvědomí, dokud je nedostihl oheň nebo dokud se neudusili kouřem. Jiní, kteří se ještě udrželi na nohou, se ztratili v neznámých ulicích monstrózního města, které bylo už ze všech stran sužováno požáry, nenašli východ a zemřeli v plamenech nebo kvůli loupení vstoupili do již hořících domů a přetrvávali v nich tak dlouho, dokud jim něco nezatarasilo ústupovou cestu. Pak se udusili nebo je zabily padající trámy. Všechna tato prostopášnost, tato chamtivost se mísila se všemi druhy zvrhlostí a zhýralostí. Nerespektovala se ani šlechtická krev, ani nevinnost mládí, ani slzy krasavic. Ukrutná, ale v tak hrůzyplné válce nevyhnutelná nespoutanost, kdy 16 spojených národů, lišících se mravy i jazykem, si dovolilo vše ... Po požáru se u každého sboru pohřešovaly stovky prostopášníků, kteří se stali oběťmi chamtivosti a nenasytnosti. Zmizeli beze stopy.zpět na úvodní stranuV knize je čerpáno z těchto publikací:


Baumbach, Ernst von - Tagebuch 1812

Bismark, Friedrich Wilhelm von - Ideen-taktik der Reuterei

Bismark, Friedrich Wilhelm von - Campagne de 1812

Dillenius, Carl von - Beobachtungen über die Ruhr, welche im russischen Feldzug 1812 in der vereinigten Armee herrschte

Faber du Faur, Christian von - Campagne de Russie, 1812

Fleischmann, Christian - Denkwürdigkeiten eines württembergischen Offiziers aus dem Feldzuge im Jahre 1812

Hildebrand, Bernhard - Drei Schwaben unter Napoleon

Kohlhaas, Wilhelm - Wachtmeister Peter mit und gegen Napoleon

Kurz, Karl von - Der Feldzug von 1812. Denkwürdigkeiten eines württembergischen Offiziers

Martens, Carl von - Denkwürdigkeiten aus dem kriegerischen und politischen Leben eines alten Offiziers

Martens, Christian von - Tagebuch meines Feldzuges in Rusland 1812

Roesler, - Tagebücher aus den zehen Feldzügen der Würtemberger unter der Regierung Königs Friderich

Roos, Heinrich - 1812. Souvenirs d‘un médecin de la Grande Armée

Roos, Heinrich - S Napoleonom v Rossiju. Vospominanija vrača o pochodě 1812 g.

Soden, Franz von - Memoiren aus russischer Kriegsgefangenschaft von zwey deutschen Offizieren

Suckow, Karl von - Aus meinem soldatenleben

Uhland, Ludwig - Denkmal Friedrichs von Harpprecht, gestorben zu Wilna, am 10. Jan. 1813

Vossler, Heinrich - With Napoleon in Russia 1812

Walter, Jacob - The Diary of a Napoleonic Foot Soldier

Wolzogen, Ludwig von - Memoiren des Königlich Preussischen Generals der Infanterie Ludwig Freiherrn von Wolzogen

Württemberg, Eugen de - Journal des campagnes du prince de Wurtemberg 1812-1814

Württembergische Volksbücher

Yelin, Louis von - Merkwürdige Tage meines Lebenszpět na úvodní stranuV knize jsou nákresy uniforem těchto jednotek:


jager_und_leichte_infanterie

Jäger und Leichte infanterie


1. Chevauxlegers

1. Chevauxlegers


2. Leib-Chevauxlegers

2. Leib-Chevauxlegers


3. Jäger zu Pferd

3. Jäger zu Pferd "Herzog Louis"


4. Jäger zu Pferd

4. Jäger zu Pferd "König"


jager_und_leichte_infanterie

Fuss und Reitende artilleriezpět na úvodní stranu